Copyright © 2017 - Yavuz Hukuk ve Danışmanlık

“Türk Rekabet Hukukunda Münhasırlık Uygulamalarına İlişkin Tutarlı Bir Yaklaşım Arayışı”, Rekabet Dergisi 2017, 18(1): 4-30.

Kaynağı Gör

“Kabahatler Kanununun İştirake İlişkin Hükümleri Rekabet İhlallerine Uygulanabilir Mi?”, AÜHFD 2014, 63(4): 901-926.

Kaynağı Gör

“Akaryakıt Dağıtımına Yönelik Rekabet Kurulu Uygulamalarının Danıştay Çıkmazı”, Rekabet Hukuku İle İlgili Kurul ve Yargı Kararları Sempozyumu-4 (20 Aralık 2013), Bildiriler-Tartışmalar, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Nisan 2015 / 1. Baskı.

“Birleşme ve Devralma İşlemlerinde Rekabet Kurulunun Yetkisinin Kapsamı ve Sınırları”, (N. Aksoy ile birlikte), Rekabet Dergisi 2009, 10(2): 7-27.

Kaynağı Gör

“Rekabet Hukukunda Muafiyet ve Birleşme/Devralma Kararlarının Şarta Bağlanması”, (N. Aksoy ve H. Bolatoğlu ile birlikte), Rekabet Dergisi 2006, 25: 3-28.

Kaynağı Gör

“Fikri Mülkiyetin Zorunlu Lisanslaması: IMS Davası ve Bazı Yanılsamalar”, Rekabet Dergisi 2005, 22: 3-39.

Kaynağı Gör

“Benefits of Private Sector from Competition Policy: The Turkish Experience”, (C. Gülergün ile birlikte), Birleşmiş Milletler Konferansı İş Forumu Türkiye Tebliği, Antalya 14-18 Kasım 2005,

Kaynağı Gör

“Amerikan Antitröst Hukukunda Yeniden Satış Fiyatının Belirlenmesi Sorunu: “Per Se” veya “Rule of Reason,  2003, Rekabet Kurumu, Ankara

Kaynağı Gör