Copyright © 2017 - Yavuz Hukuk ve Danışmanlık

Av. Şahin Yavuz, hukuk (Beykent Üniversitesi) ve işletme (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi • Mülkiye) alanlarında lisans derecelerine, ekonomi (University of Illinois) ve bilim ve teknoloji politikası çalışmaları (ODTÜ) alanlarında yüksek lisans derecelerine sahiptir.

 

Çalışma hayatına 1997 yılında Rekabet Kurumunda rekabet uzman yardımcısı olarak başlamış, daha sonra sırasıyla rekabet uzmanı ve rekabet başuzmanı sıfatlarıyla meslek personeli olarak 14 yıl görev yapmıştır. Bu süre zarfında hızlı tüketim malları, perakende, ilaç ve sağlık başta olmak üzere farklı sektörlerde rekabet soruşturmaları ile birleşme ve devralma incelemeleri yürütmüş, Kurumu ulusal ve uluslararası birçok toplantıda temsil etmiş, Kurum adına Uluslararası Rekabet Ağı (International Competition Network – ICN) birleşme çalışma grubunda aktif rol üstlenmiş, 2008 ve 2020 yıllarında yasalaşan ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da önemli yenilikler getiren kanun değişikliği tasarısı taslaklarının ve Kurumca çıkarılan birçok ikincil mevzuat taslağının hazırlanmasında görev almıştır.

 

Yavuz, 2011 yılında Kurum’dan ayrılarak İstanbul merkezli bir hukuk bürosuna ortak olarak katılmış ve ağırlıklı olarak e-ticaret, telekomünikasyon, ilaç, sağlık, medya, enerji, perakende ve hızlı tüketim sektörlerinde deneyim kazanmıştır. 2017 yılından itibaren kendi bürosunda yerli ve uluslararası müvekkillerine avukatlık ve hukuk danışmanlığı hizmeti vermektedir.