Copyright © 2017 - Yavuz Hukuk ve Danışmanlık

 
Yavuz Hukuk ve Danışmanlık > Çalışma Alanları

Rekabet Hukuku

Rekabet soruşturmaları ile birleşme ve devralma incelemeleri, Rekabet Kurumuna yapılacak bildirimlerin hazırlanması, 3 katı tazminat davaları, rekabet uyum programlarımın hazırlanması ve yönetici ve çalışanlara rekabet hukuku eğitimi verilmesi konularında temsil ve hukuki destek.

Regülasyon Hukuku

Başta ilaç ve sağlık, telekomünikasyon, medya, enerji sektörleri olmak üzere düzenlemeye tabi piyasalardaki karmaşık düzenleyici kurallar ve uygulamalar ile ilgili danışmanlık ve ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü konularında temsil ve hukuki destek.

Şirketler, Ticaret ve Sözleşmeler Hukuku

Genel sözleşmeler hukuku, tedarik, dağıtım, bayilik, lisans ve sair ticari sözleşmeler, şirketler hukuku, ortak girişimler, hissedarlar sözleşmesi konularında hukuki danışmanlık.

Ticari Önlemler Hukuku

Anti-damping, anti-sübvansiyon ve korunma önlemi soruşturmalarında temsil ve hukuki danışmanlık.

Dava Desteği

Düzenleyici ve idari otoritelerce tesis edilen idari işlemlere karşı açılacak iptal davaları ile idarenin eylem ve işlemlerinden dolayı açılacak tam yargı davaları, sözleşme, haksız fiil ve diğer hukuki itilaflara ilişkin açılacak davaların tüm aşamalarında temsil ve hukuki destek.