Copyright © 2017 - Yavuz Hukuk ve Danışmanlık

Av. Şahin Yavuz, hukuk (Beykent Üniversitesi) ve işletme (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi) alanlarında lisans derecelerine, ekonomi (University of Illinois) ve bilim ve teknoloji politikası çalışmaları (ODTÜ) alanlarında yüksek lisans derecelerine sahiptir.

 

Çalışma hayatına 1997 yılında Rekabet Kurumunda rekabet uzman yardımcısı olarak başlamış, daha sonra sırasıyla rekabet uzmanı ve rekabet başuzmanı sıfatlarıyla meslek personeli olarak 14 yıl görev yapmıştır. Bu süre zarfında hızlı tüketim malları, perakende, ilaç ve sağlık başta olmak üzere farklı sektörlerde rekabet soruşturmaları ile birleşme ve devralma incelemeleri yürütmüş, Kurumu ulusal ve uluslararası birçok toplantıda temsil etmiş, Uluslararası Rekabet Ağı (International Competition Network – ICN) birleşme çalışma grubunda aktif rol üstlenmiş, 4054 sayılı Rekabet Korunması Hakkında Kanun’da değişiklik yapılmasına dair kanun değişikliği tasarısı taslağının ve Kurumca çıkarılan birçok ikincil mevzuat  taslağının hazırlanmasında görev almıştır.

 

Yavuz, 2011 yılında Kurum’dan ayrılarak İstanbul merkezli bir hukuk bürosuna ortak olarak katılmış ve ağırlıklı olarak e-ticaret, telekomünikasyon, ilaç, sağlık, medya, enerji, perakende ve hızlı tüketim sektörlerinde deneyim kazanmıştır. Ekim 2017’den itibaren kendi bürosunda yerli ve uluslararası müvekkillerine avukatlık ve hukuk danışmanlığı hizmeti vermektedir.